2_1538058012(1)

ટેક્સાસમાં રહેતી મુસ્લિમ મહિલાએ 2.50 કરોડ ખર્ચી બનાસકાંઠામાં શરૂ કરી ગૌશાળા; ડચ ઓરિજિનની 120 ગાયો સાચવે છે