2018-10-11(1)

અમેરિકામાં રહેતી એક મુસ્લિમ મહિલાએ બનાસકાંઠા ના કાણોદર ગામે બનાવ્યું છે અદ્યતન ડેરી ફાર્મ…જુઓ tv9 વિશેષ…વતન નું વ્હાલ, ડેરી બેમિસાલ